Wie zijn wij

 

 Manon Caron is voorzitter en ontwerper van de illustraties. Tevens is zij verantwoordelijk voor de contacten met de commerciële organisaties en een van de sleutelfiguren in de promotie en verdere uitrol van de stichting.

Miriam Bijleveld is secretaris en zorgt dat elke vergadering wordt vastgelegd in de notulen. 

Gerard Heuvelman is als penningmeester verantwoordelijk voor de financiële aangelegenheden. Gerard is een echte ondernemer, die zijn grote netwerk regelmatig inzet ten gunste van de stichting.

 

 

Karin van Hensbergen is feestcoördinator en zorgt dat alle binnenkomende mails en aanvragen worden behandeld. Ook onderhoud Karin contacten met de feestlocaties.

 

 
Marja van Waveren is verantwoordelijk voor het vullen en uitgeven van de verjaardagsboxen. Deze boxen worden maandelijks uitgereikt in de bibliotheek in Veenendaal. 

Jeanet van Grootveld zorgt ervoor dat administratief alles wordt gedocumenteerd, zij zorgt voor de afhandeling van de contracten.

 

Tenny Fondse zorgt voor het updaten van de website, het aanmaken van nieuwberichten en het bijwerken van onze social media kanalen. 
 
 
   
 
 
Je kunt ons helpen!

Direct doneren