Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Stichting Bo Viert Feest

Stichting BO viert FEEST

Privacyverklaring

(versie 26 juni 2018)

Privacy Gegevens die worden verwerkt

Stichting BO viert FEEST kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten van Stichting BO viert FEEST en/of omdat je deze bij het invullen van een contactformulier of bij het aanvragen van een offerte aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten en/of diensten stem je in met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Stichting BO viert FEEST kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • je naam, of die van je kinderen;
 • het geslacht van jouw kind;
 • de geboortedatum van jouw kind;
 • je adres;
 • je postcode en woonplaats;
 • je e-mailadres;
 • je telefoonnummer;
 • andere gegevens die je aan ons hebt verstrekt, voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Waarom heeft Stichting BO viert FEEST mijn persoonsgegevens nodig?

Stichting BO viert FEEST verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je dat verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, wanneer je telefonisch niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Stichting BO viert FEEST je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door jou of door jouw bedrijf gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van promotieactiviteiten.

Hoe lang bewaart Stichting BO viert FEEST mijn persoonsgegevens?

Stichting BO viert FEEST bewaart je persoonsgegevens in het klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens kunnen tevens worden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Beveiliging

Stichting BO viert FEEST neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van Stichting BO viert FEEST maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien je vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@stichtingboviertfeest.nl.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen voor bijvoorbeeld een offerte. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres en/of telefoonnummer. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie zodat wij zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Statistieken en profilering

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijden geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien.

Andere partijen

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of als de wet zegt dat dat moet.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Het is dus belangrijk om de datum van deze privacyverklaring in de gaten te houden. Wij zullen ons best doen wijzigingen duidelijk aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting BO viert FEEST
Postbus 1087
3900 BB Veenendaal

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Stichting BO viert FEEST heeft en wat wij daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juist emanier helpen of informeren, dan horen wij dat graag. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Wij zijn als volgt te bereiken:

Stichting BO viert FEEST
Postbus 1087
3900 BB Veenendaal

Tot nu toe hebben we al meer dan 1250 verjaardagsboxen uitgereikt!